SUOMEN PARAS INTRANET
Helsingin seudun ympäristöpalveluilla Suomen Paras Intranet 2013

Intranet meni taskuun

Suomen parasta intranet-palvelua edustaa Helsingin seudun ympäristöpalveluiden marraskuussa avattu intranet. Toista kertaa järjestetty kilpailu ratkesi mobiilioptimointiin ja etäkäytettävyyteen. Oulun kaupungille myönnettiin kunniamaininta poikkeuksellisen hienosti toteutetusta lanseerauskampanjasta.
Toista kertaa järjestetty Suomen paras intranet-kilpailu keräsi viidenneksen viime vuotta enemmän osallistujia. ”Vihdoinkin voidaan sanoa, että mobiili-intra on nyt totta. Tänä vuonna finaaliin ei ollut asiaa ilman mobiilisti saavutettavaa intraa. Intranet kilpailee tänä päivänä samasta ajasta Facebookin ja muiden mobiiliviihdepalveluiden kanssa. Pääsy palveluun pitää olla helppoa vaikkapa kauppajonossa odotellessa. Viime vuoteen verrattuna myös teknologiassa oli tapahtunut sukupolven vaihdos, ja nyt useampi organisaatio oli siirtynyt Sharepoint 2013-versioon”, kertoo Solitan liiketoimintapäällikkö Petri Suhonen.

Kilpailun voittaneen Helsingin seudun ympäristöpalveluiden intranet on moderni ja mobiilioptimoitu, ja sen kehitys oli viety hieman pidemmälle ja valmiimmaksi kuin kunniamaininnan saaneella Oulun kaupungilla. Raadin arvosteluiden mukaan HSY:n marraskuussa käyttöön otettu intra on käyttöliittymältään, käyttökokemukseltaan sekä visuaaliselta ilmeeltään yksinkertainen ja selkeä. Etusivut ovat helppokäyttöiset, navigaatiorakenne matala ja sisällöt helposti saavutettavissa. Myös hakuominaisuudet oli huomioitu tehokkaasti niin, että hakusanoja oli tarkasteltu analyyttisesti, ja haku ymmärsi myös synonyymit.

”Seurannoissa näkyy jo nyt, että mobiilikäytölle on todellakin tarvetta. Olemme saaneet HR-osastoltamme viestiä, että uuden intran avaamisen jälkeen puhelut ovat vähentyneet. Tämä kertonee onnistumisesta. Halusimme rakentaa selkeän ja helppokäyttöisen palvelun, joka parantaisi sisäistä viestintäämme ja lisäisi yhteisöllisyyttä. Meillä kaikki voivat tehdä lyhyitä uutisia, jotka kohdentuvat työntekijöille toimipisteen ja toimialan mukaan. Kehitystyö jatkuu, sillä intra ei ole staattinen juttu. Työtä jatketaan organisaation tarpeiden mukaisesti niin, että intra palvelisi työntekijöitämme jatkossa entistäkin paremmin”, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalveluiden verkkotoimittaja Anne Latto.

Moderni intra on viestinnällinen väline. Jotta tämä tavoite toteutuisi, tulee sisältöjen olla kohderyhmää kiinnostavia ja helposti saavutettavia. ”Hyvä intra on myös vuorovaikutteinen kanava, joka nopeuttaa ja notkeuttaa organisaatiota. Erilaiset tykkäämiset ja kommentit paljastavat organisaation pulssin ja sisäiset hiljaiset signaalit, joita kannattaa kuunnella. Intran tärkeä ominaisuus on myös toimia johtamisen välineenä. Intranet on keino viestiä työntekijöille siitä, mikä on yrityksen tila ja suunta. Intran mukanaan tuomat työtilat mahdollistavat sen, että työtä voidaan opetella tekemään uudella, tehokkaammalla tavalla”, Suhonen summaa.

Kunniamaininnan saanut Oulun kaupunki oli rakentanut joulukuussa avatun intranetin ympärille massiivisen markkinointi- ja lanseerauskampanjan, johon kuului mm. julisteita, flyereita, henkilöstölehden artikkeleita, maskottikissa, intranetin mukaan brändättyjä makeisia, blogi, toimipisteitä läpi käyneitä viestinviejiä ja paljon muuta.

”Meille oli alusta asti selvää, että uutta intraa pitää markkinoida. Markkinointia tehtiin koko vuosi ja myös johto oli meillä tähän vahvasti sitoutettu, sillä tämä on meille iso työtapojen muutos. Kehitystyö jatkuu mm. mobiili - ja sosiaalisten palveluiden jatkotyöstämisellä”, kertoo Oulun kaupungin tiedottaja Riikka Harjula.

”Kilpailun taso yllätti positiivisesti, kehitystyössä on uskallettu olla luovia ja avoimia. Sisältöjen hallintamalliin ja itse sisältöihin on panostettu vahvasti. Organisaatiot ovat nyt oppineet, että teknologia itsessään ei pelasta ketään, vaan toimintatapoja pitää muuttaa. Toivomisen varaa jäi vielä eniten sosiaalisen intran luomiseen ja aidon vuorovaikutteisuuden toteuttamiseen”, Suhonen toteaa.
Palkintojen jako ja Intranet HUB-tilaisuus

päivä: 27.3.2014
aika: 9:00 - 11:00
paikka: Arkadiankatu 2, Helsinki

Tänä vuonna raadissa Suomen Parasta Intranetia olivat valitsemassa:
Esko Kilpi, Petri Suhonen ja Harri Kammonen.Suomen Paras Intranet on vuosittain järjestettävä kilpailu. Sen järjestää Solita Oy. www.solita.fi